166 EEN LOTERIJ IN 1605. 7 looten 1 —16 14 looten 3—12 7 looten 116 7 looten 126 3 looten o 18 7 looten 1 16 7 looten 116 7 looten 1 16 7 looten. 1 16 2 looten 3 looten 59- o18 7 looten 116 7 looten 1 16 7 looten. I 49. Isaack Snewincx vraecht sonder gecken Wat den trecker voor hem sal trecken 50. Adriaen Willemss van Neck Te voren gedaen ende nae bedocht Heeft menich mensch in lijden gebrocht 51. Anna van Wieringhen woont niet verre hier van daen Chrijcht sij thoochste lot sij salt wel ontfaen 52. Lucretia van Neck en de Annitgen Snewincx saen Trecker treckt, wilt wat goets rapen, tsijn voor 2 verscheurde schapen 52. Magdalena ende Isaack van Dam De jeucht comen voor den dach, om in te leggen Crijghen sij thoogte loth, daar en heeft niemant opteseggen 54. Isaack Wolff. Die wat inleyt en is nyet wijs Die nyet in en leyt en wacht geen prijs Daerom en sal ickt inlegghen nyet laten Want het coempt den armen weesch te baten 55. Evert Jacobss van Ziel. Ick coem hier gegaen om de loterije te ver meerderen en niet te verminderen Crijch ick thoochste loth ten sal nyet hinderen. 56. Christoffel de Laet. crijcht hij den minsten prijs, hij en is nyet quaet 57. Alst Godt behaecht, beter benijt dan beclaecht. Clara van Pastenburgh. 58. Trijntgen Hendriks in de Witte Swaen, crijcht sij ’t hoogste loth, sailer wel wesenbequaem o12 Die luttel winnen en veel verteeren Seght trecker watt sullen die prospereren L. Valck. 60. Anthonis Valck Ick coemme hier omme mijn geit quyt te maken ende te sien off ick aen prijs can geraken 61. Trecker, treckt, treckt wat, let op den naam tis voor Pieter Adriaenss in den raem 62. Wat salse hebben die nyet en geeft Nochtans op goede hoepe leeft. Maycken van Cats. 116

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 176