r EEN LOTERIJ IN 1605. 167 7 looten i—16 7 looten 1 16 7 looten. 1 16 7 looten. 1 16 7 looten 1-16 9 looten 28 130 looten armen 28o 7 looten 1—16 7 looten. i 16 2 looten. o12 7 looten. 116 4 looten. 1—4 3 looten. o18 1 71. Die op Godt betrouwt sijn geluck is menichfout. Maria Gerrits. van sijn Exc. 63. Al hopende vertroost ick mij selven Magdaleentgen van Cats. 64. Neeltgen van Cats doet vraghen Wat datse ut de loterije sal draghen. 65. Ick leg hier in ut caritaten Heb ick niet ’t is de weesen te baten Grietken van Cats. 66. Ut caritaten coem ick hier de weesen te baten Anneken Corneliss. 67. Magdalena van Cats en Strevelant hebben geseyt Haer voor een vrijer te sorghen en hij voor een meyt. 68. Par la Bee wapenbewaarder Niet off wat. 69. Ick heb ingeleyt tot proffit van den met cort beraden Crijch ick thoochste loth ten sal een anderen nyet schaden. Cornelis Davidss een obligatie van 5 pont 8 gulden, te reduseren. 70. Cornelis Adriaenss van Dick compt hier geloopen met groot verlanghen, om den hoochsten prijst ontfanghen. 72. Die veel inleyt en is nyet wijs die nyet inleyt en wacht geen prijs. Geerit Joosten. 73. Willem Evertsz van Sijl een out saelmaker verheven Crijcht hij den hoochsten prijs, hij sal den armen gedachtig wesen. 74. Ick stelle alle droefheyt aen een sijen Crijch ick wat prijs ick sal mij met tgoed verblijen. Jan Cappelle in de Hoochstraet. 75. Ick sette alle mijn sinnen Om Godt te beminnen en sou geeren een cleyn prijsken gewinnen. Magdalena Gijsbrechts.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 177