168 7 looten. i 16 o6 i loot. o6 7 looten. i16 8 looten. 2-2 8i. Martgen Garbrants 7 looten. 7 looten. 7 looten. j 16 84. Pieter 7 looten. 1 16 85. Maria 7 looten. 1 16 86. Abighel 7 looten. 116 1 loot. o6 I loot. o6 I loot. o6 1 16 1 16 1 loot. EEN LOTERIJ IN 1605. Jan van 87. Leser wat sout ghij segghen Off ghij een bij u dochter saecht legghen. Joris de Bellaen Haga. 88. De joncxte van seven heeft oock ingeleyt Wat prijs heeft haer Godt en Fortuna toegeseyt. Catarina de Bellaen Haga. 89. Wat batet veel geloopen en gecoemmen, als Godt mij sijnen seghen niet en wil gonnen. Elisabeth de Bellaen Haga. 83. Hans van 76. Dit is voor de huysvrouwe van Bodegem met haer 5 kinderen Verleent de Heer haer eenighen goeden fortuyn ten mach haer nyet hinderen. 77. Christiaen van Nimweghen t versoecken ist naest. 78. Hendrick Schaeck tot Wesel. Wel begonnen is haest gewonnen. 79. Ongnijte Jans heeft ingeleyt voor den armen weesen Crijcht sij een goet loth Sij en sal niet vreesen. 80. Marten den bontwercker van sijn Exc. heeft ingeleyt, seven kinders elk een loot. (doorgestreept.) van Schevelinghen. Quam inden Haech geloopen Om haar goetgen te vercoopen Sij heeft haer goetgen vercocht En tgelt in de loterije gebrocht. 82. Willem van Brul heeft ingeleyt Riens sans Dieu. Brul heeft ingeleyt 7 looten. Rien sans Dieu. van Brul heeft ingeleyt seven looten. Rien sans Dieu. van Brul heeft ingeleyt 7 looten. Rien sans Dieu. van Brul heeft ingeleyt 7 looten. Rien sans Dieu.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 178