169 EEN LOTERIJ IN 1605. O6 i loot. o6 92. o— 6 lot 1 goeden prijs wilt veryeren 1 16 130 loot. 6o 7 looten 1 16 7 looten 1—16 7 looten 1 16 55 looten 14 gul. 7 loten 99- 1 16 3 loten o18 I loot. 90. De joncxte van sevenen heeft ingeleyt een loth Godt laet hem opwassen naer sijn gebodt. Jacob de Bellaen. 91. Trecker treckt met herten verbleyt een goet loth En latet u nyet verdrieten. 1st voor mij goet, ghij suiter oock van genieten Margerite de Bellaen Haga. Wat den mensch versint Sonder Godt ist nyet een wint. Lucretia de Bellaen Haga. 93. Wat comt leyeren Als Godt 'mij niet een Leonora de Bellaen. 94. Antoni Monyer met sijn huysvroe end kinderen Crijcht hij thoochste loth ten sal hem nyet hinderen. Een obligatie sprekende op Jacques Quesnoy van 24o hier nae noch gegeven in gelde. 95. ’t Gelooff is vrey een gaeff des Heeren Consciëntie dwinckt is tiranni. dan anders leeren sal men se eeren. Otto van Bueren. 96. Als een kint puer, onschuldich ’t allen stonden Nae de schriftuer, wat prijs wort bovendien gevonden Wilhelmina van Buren. 97. Fransken Maroes in den Haghe ingeleyt looten crijcht sij preys het derde deel crijcht den armen Godt wil haer ontfermen. 98. Trecker, treckt mij ten minsten wat Off ick geeff u een schop in ’t gat Geerit van Strevelant een obligatie van Pieter Corneliss Schouten van boeren, en papen hoeren romaensche joncwijven, siet men gemeen be- clijven seght mij wat handel dat zij bedrijven. 100. Willem Corneliss Trecker treckt sonder verdriet Liever wat als nyet. 1 loot

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 179