8®^ EEN LOTERIJ IN 1605. I70 I 16 I 16 Totalis 1591 looten. 7 looten. 103. Dit geit wert minnelijck in den Haegh gegeven 7 looten. 105. Dit advijs ingebracht 1 16 12o 116 i 19 116 en bij mij Somma monte 412 omdat d’arme weesen daer met souden vrolijck leven. Arent Corneliss van der Dusse. ’s Hage. 7 looten. 104. Doer lieffde comt vrede. Elisabeth Gerrits ’sHage. Totalis 1605 loten. n°. 105 is na Huijge geschreven, len Godt een lot. Aechtgen Ariaensdr int Witte Lam ’s Hage. Neeltgen Gerrits in de Groene Tent sal ver wachten dat Godt haer sent. ’s Hage. obligatie Geroeyeert overmits die obligatie affgeslaghe is. 7 looten. 106. Reijer Gerritsz tot Rijswijck. Ick hoope na alsulcken prijs Als Godt tot mijn salicheit zal dienen. ’s Hage. den hoop. 7 looten. 102. Joost Thijssen Thessel. Ick betrou op Godt. Dese twee naervolgende advijsen sijn naer ingecomen. 7 looten. 101. Pieter Corneliss. 1 wee papen en twee apen, 2 munneken en 2 kanunneken sijn te coop, wat geeft ghij voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 180