KRONIEK OVER 1915. 25 Jan. Febr. 2 8 n 8 9 n 22 22 •n om 22 22 28 n l8 22 4 8 n H V 16 Maart. Ledenvergadering over de verdediging De Gemeenteraad neemt aan het prae-advies op de adressen van de coöperatieve woning-bouwvereeniging „Luctor et Emergo”. Ledenvergadering van „Die Haghe”. Jaarverslag enz. Lezing van den heer Peters over Belgische bouwkunst. Vijftig-jarig bestaan van de Diakonesseninrichting „Bronovo”. De Gemeenteraad neemt aan het prae-advies op het adres van de vereeniging „Verbetering zij ons streven”. De Gemeenteraad neemt aan het prae-adres op het adres van de vereeniging „Volksbelang”. De Gemeenteraad neemt gewijzigd aan het prae-advies op het adres van de „Algemeene Coöperatieve Woningvereeniging”. Heropening van de Haagsche Beurs in het gebouw van de Vereeniging voor den Haagschen Geld- en Effectenhandel’’. Honderd-jarig bestaan van de Topografische Inrichting. Openingsplechtigheid der Nationale Tentoonstelling van Kunst voorwerpen ten bate van het Koninkrijk Nationaal Steun comité in Pulchri Studio. Interpellatie in den Gemeenteraad over het arbeidsreglement voor het personeel der H. T. M. Interpellatie in den Gemeenteraad over den nieuw aan te leggen verkeersweg in het Haagsche Bosch. van „die Haghe”, spreker Dr. M. G. de Boer van Nederland in 1672. Beraadslaging in den Gemeenteraad over het voorstel, de Wagenbrug te doen vervangen door eene nieuwen brug. Interpellatie in den Gemeenteraad over den economischen toestand in deze Gemeente. 7 April. Voortzetting der beraadslaging in den Gemeenteraad over het voorstel om de Wagenbrug te doen vervangen door een nieuwen brug. In den Dierentuin heeft de ontvangst plaats van de deelneemsters aan het Internationale Comité van Vrouwen tegen den oorlog.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 205