198 PERSONALIA OVER I915. Renswoude, 79 j., I d. Stichting v. Nakken, W. C., kunstschilder, jubileum, 80 jaar, 9 April. Nooyen, M., industrieel, 53 jaar, j- 24 Maart. Rappard, Mr. J. C J. ridder van, oud-vice-pres. v.h, Gerechtshof, 78 j., f 15 Maart. Rosmalen, H. F. van, oud-direct. v. j* 20 Januari. Sande Bakhuyzen, J. T. van de, kunstschilder, 80 jaar, 18 Juni. Schermer, C., Kunstschilder, ruim 90 jaar, f 4 Jan. Scheurleer, dr. D. F., 40 jaar bankier, 14 April. Simons, J., oud-Wethouder van Financiën, thans Directeur van de Ge meentelijke Credietbank, 70 jaar, 5 Juni. Springer, J. L., Directeur van de Academie van Beeldende Kunsten en van het Museum van Kunstnijverheid, 65 jaar, f 28 Mei, Pinto, Mr. M. M. de, direct. ’s-Grav. Hyp. Bank, 64 jaar, j" 19 Maart. Velde, Mr. E. v. d., oud-Griffier v. d. Hooge Raad, 63 jaar, f 3 Nov. Vries, B. de, nestor der Haagsche journalisten en Consul van Turkije, -j- 8 Maart. Waterman, E., onder-directeur, Bat. Petrol. Mij., 60 jaar, f 6 Juni. Wittert van Hoogland, Mgr. Jhr. W. M. G., pastoor der kerk van Onze Lieve Vrouwe van Goeden Raad aan het Bezuidenhout, 62 jaar, J 28 Maart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 208