REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. A. B. Bentheim. (Graaf v.) Bentinck, (Derk B. bar.) Bentinck, (G. W. b r.) Bentinck, iV. R. bar.) Bergh (Chari, v. d.) Berkenrijs casuifels gerei. heiligenbeeld, kleed. schilderstuk Ambee. (Johannes) Ampelonis. (meester) 102, III 116 22, 115 22 44 22, 103, 107 188 38 88 16 35 bladz. 25 170 147 146 vlg. 123 36 147 15. 24, 27, 31 vlg. 38, 104, 114 34 35, I04> 114, 120 34 38 27, 38, 60 189 113, 120 Amsterdamsche postwagens Ancker. (Cornelie in den) Anna, Gouvernante Ansein. (goudsmid) Anssems. (Reyer) bladz. 147 188 185 vlg. 188 188 188 92 107 112 162 112 36 •31 147 166 147 1 7, 11 184 147 41 102, 107, 116 Aerssen v. Sommelsdijk 187 Agnietenklooster12 Albemarle (lord)66 Alckemade. (Dirk v.)147 Alkmaar150 Alleman116 Allert de lakenkooper. Allertsz. (Gerrit). Altaar van St. Joris Backer. (Jacob de) Bael in den Engel bakker. (Gerit Grijp de) bakker. (Gerit Jacob de) bakkers zie barbier. Walrave (de) Bartelmeus de borduerwerker 22, 106 Barthout Jansz. (Corn.). 138 vlg. Basius. (Johan) Bee. (Par la) Beeckman. (Ger.) Beek Beekman, wijnkooper Beestenmarkt (Lange). Aa. (Adriaen v. d.) Aa. (Adiianus v. d.) Aa. Dirk v. d Aa. (Johanna v. d.) Aa. iMargaretha v. d.) Aa. (Nicolaas v. d.). Aa. (Philips v. d.) Adriaen Hendericxz. Adriaen Kerstansz Adriaens. (Aechtgen) Adriaens. (Grietje) Adriaensz. (Arent) Adriaensz. (Dirc) Adriaensz. (Jasper). Adriaensz. (Pieter) Aecken. (Corn, v.) Aelbrecht v. Beyeren Aerden. (Pieter v.) Aernt Huygez Aerntsz. (Ansem) Aerntsz. (Gerrit) 92 167 184 5 vlg. 83 M3 Beilinc in den Engel 41, 101, 106 vlg. Bein. (Huig)116 Bekker, wijnkooper83 Bellaen Haga. (C., EJ., L. en M. de) 168 vlg. Belle (Caret v.)176, 184 Belle. (Pieter van) 26,104,106, 120 vlg. Benninck. (Adriaen) 147 vlg. .66 190 190 190 176 43, 103, 115 Berlinkhoff. (Hendr.) 175 vlg. Berwaerde. (Adam v.). 1 vlg. Bestuurders v. St. Joris 62,90,99 130 in 161258, 91 vlg. zie ook Deken en Hoofdlieden. Beurtschipperij189 Beveren. (Jan van) 42, 112 Bierkade154 bierstekers154 Anthonisz. (Nicasius) Ariaensdr. (Aechtgen) armbezoek in 1563 armenzorg in de 16e eeuw Arnemuiden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 209