c. REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. 200 103 151 Broedersz. (Jacob Jan). brouwnering. (Haagsche) 187 72 168 65 124 75 178 7° 13, 100 22, 107 i°3, IO7 17 22, 104 Caboterbin. (meester Gillis) 120, 122 Castel. (Joh. v.) Cats. (Anthon. v.) Cats. (Grietken v.) Cats. (Jan van). Cats. (Leyevin v.) Cats. (Maycken v.) Cats. (Magdal. v.) Cats. (Neeltgen) v.) Claes de backer Claes de bontwerker Claes Brunezoen Claes de coster Claes de slootmaker Claes. (Marritgen) Claes Pieters nt, 112, Claesz. (Cornelis) Claesz. (Dirick) Claesz. Kok. (Dire) vlg. Calkoen. (Jhr. G. G.)7 Camerlinc. (Jan)4, 6 Capelie. (Jan)167 Cappellen. (F. J. B. bar. v. d.). 98 caproen en covel v. d. Stadhouder 114 Carolina v. Oranje Nassau, (princes) 88 177 vlg. 125 167 29, 103 13 166 167 167 107 22, 107 107, 108 i°5 22, 107, 119 162 115, 125, 147 -3Ó, 38 no, 124 118 boeten draagteekens. inkomsten inkomsten in 1453 jaarvergadering lidmaatschap ontbinding. ordonnantie vaandel uitgaven in 1453 Broederschap van St. Sebastiaen 54 en vlg. 102, I07 15° vlg. brouwers in Holland. (Generale) 160 Brouwersgracht160 Brouwerstraat160 Brouwerij op het Spui Bueren. (Hendrik Jansz. v.) Bueren. (Otto v.) Bueren. (Wilh. v) Buissaert. (Jacob) Buitenhof. Buitenrust bult-genezing Buitenpaleis Buren. (Maximiliaen v.) Burgerweeshuis Burgh. (Corn. v. d.) Burgh. (Daniël v. d.) Buser. (Mathijs de) Buys. (Jacob Aerntz.) Bylandt. (O. A. gr. v.) bladz* Brouwerijen in den Haag 150 vlg. Ooievaar160 Roode Leeuw160 Drie Kruissen160 Z.Holl. Bierbrouwerij 160 Brugge121, 122 Brul. (A., H., M.. M. en W. van). 168 Brunezoen. (Claes) 107, vlg. 108 Brunswijk Wolfenbuttel (hertog v.) 66, 88, 187 164 169 169 120 3 vlg. 175 175 vlg. 175 36 vlg. 146, 161 178 176, 184 100, 108 34- 53 98 bladz. Binchorst. priester, (Willem v d.) 120 Bleyswijk, raadpens, v. Boas. (Simon) Bodegem. (Jan van). Boelisz. (dr. Claes) Boes. (Jan die) Boetzelaer. (van) Boey. (Nic.) Bon. (J. du) Bonen. (Heyn). bontwerker (Claes de) bontwerker (Witte de). 22, boogmaker, zie Sevraerz. boogmaker (Jacob de). boogmaker (Sander de) borduerwerker, zie Mije. borduerwerker (Bertelmeus de) 22, 106 borduerwerker (Gheryt de) 20, 22, 67. 107, 125 Bosch. (Huis ten)187 Boschuijssen. (Crispijn) van) 147 vlg Boscoop103 Bose. (J. H.)143 Bosszt. (Jacob) Bouchorst. (Nicolaes v.) 92 Bouchoven. (Jac. Franc, v.) 92 Bouwen Hugezoen 106, 108, j 16 125 Brakel. (Paulus v.) 176, 184 Brebis. (Abr. aux)163 Brebis. (Janneken aux) 163 Brederode. (Jonker Frans v.) 46 Brederoode. (Ghysbr. tot) 100, 107 vlg. Brey. (Victor)184 Broederschap van St. Joris. .8 139 archief9, 10, 14 bekers89 bezittingen 13, 24, 60, 89 vlg. 98 vlg. 128 17, 59 23 vlg. 100 vlg. 15 vlg. 22, 67, 130 98 vlg. 14, 126 vlg 130 40, 66, 89 104 vlg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 210