H. J- REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. 203 165 20, I 12 Harsbargh. (Machtelt) Heeckeren v. Kell, (v.) 187 9° 163 147 tot Pieter Potter in het Witte Lam. Hermansdr. (Geertruy) Hervorming Hessen Cassel, (erfprins v Hessen Cassel, (landgr. v.l Hessen Cassel. (Willem v.) Heyden. (Abrah. v. d.) Fleynricxdr. (Hillegond) 107 53 17 173 vlg. too 164 113, 117, 120 vlg. 22, 107 125 163 163 138 168 36 112, 114, 120 vlg. 147 147 Haagsch laken17 Haarlem120. 151 Hackvoort. (Jan)60 Haelwijn. (Mich, v.)110 1 laer. (Nic. v. d.)178 Haersolte. (van)190 Halteren123 handboogschutters 135 vlg. Hannebuyten123 llargen. (Splinter van) 47 vlg. 164 187 Heilige Geestmeesters. 32 vlg. 175 194 92 107 166 65 Jacob, de bakker. 282, 107, m Jacob, bakker in de Venestr. 44,116,125 Jacob, bakker aan de Vischmarkt 44, 107, vlg, IT5, 125 Jacob de boogmaker 104, 106 Jacob zaelmaker114 Jacob Florisz106 Jacoba van Beijeren 12 vlg. too Jacobshuisjes. (St.) 138 vlg. Jacobstraat. (St.)138 Jacobsz. (Coenraet)163 Jacobsz. (Joost)T47 Jacobsz. (Joris)25 Jacobsz (Simon)107 Jacobsz (Vranck) 107 vlg. Jacop de kapelaan34 Jager. (Gijsb. de). Jan, hert. v. Brabant Jan Goutier. Jan Memmersz. Jan Simonsz, snider Jan Tamesz Jans. (Ariaenken) Jans. (Leentge) Jansdr. (MargrietteL Jansdr. (Ongnyte) Jansz. (Henrik) Jansz. (Pieter). Jasper Adriaensz. Joost Jacobsz. bladz Hofkapel147 Hogedans. (Martyn)26 Hoichtewoude. (Anth. v.) 106 vlg. Honardt. (Joh. v. d.)178 Honselaersdijk. (brouwerij te). J51 Hooft. iG. L. H.)191 vlg. Hooge Raad121 Hoogezand141 Horn, (Giisken v. d.), barbier 5 vlg. Hove (Joh. ten) Hove. (Joseph v Hove. (Pieter Cornz. v. Hoyer. (Willem) Huge Moy Diricxz. Heine, instrumentmaker Hell. (P. J. v. d.) Hemelaer. (Joh. de). Hendericxz. (Adriaen). Hendriks. (Trijntge). Heraugières Herbergen zie Geryt. zie Robben, zie Potter, zie Beveren. Herbergen tot Adr. Kerstinsz. in den Ancker in de Croen in den Engel. 42, 106 vlg. 116 in ’t Gulden Hooft 42, 106, 122 in den Gulden Pot 42 in ’t Keyserijck. 20, m in Oostervant 42, 107 vlg. it6 107 vlg. 162 171 59 66 89 66 184 38 Hodenpijl. (vrouw v.l2 Hoeckgeest. (David) 178 Hoen (’tl67 Hof. (Oude)187 Hof van Holland. 21, 26, 47 hofgrond.56 vlg. Hofje van v. Dam143 Hofje van Ridder van Wouw 143 vlg. Hofjes. (Haagsche) 138 vlg. 178 37 d.) 140 vlg. 176, 184 100 Hughe Philipsz111 Huiggez. (Bouwen) 44, 106, 108, 116,125 Huis ten Bosch Huygens, Constantijn IV. Huygensz. (Jan) Huygez. (Aernt) Huyghen. (Adriaen). Hijsvelt, zie Offenburgh. bladz. Gysbrechtsz. (Lodewijk) 165 Gysbrechtsdr. (Magd.)167

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 213