P. N. o. 205 REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. Nachtegael. (Jan) 34 104 Pieck. (Aernt) Pieter Jansz. Pietersd., (Agnies) Pieters. (Grietken) Pieters. (Susanneken)162 Pieters (Trijntje162 Pietersz. (Claes) 44,106,111,115,125, 147 164 175 175 164 6 vlg. 178 1—7 138 83 164 164 164 164 prijzen uitdaging Papestraat parochiepaep Parret. (Joh) Passchiersz. (Dirck). Pastenburgh. (Clara v.) O. L. Vrouwegilde Oem. (Tielman) zie Oom. Offenburgh. (Anna) Offenburgh. (Cristina) Offenburgh. (Elisabeth) Offenburgh. (Maria) ommegang zie kerkdienst, ondercoster van de Gr. Kerk Philips Pellez120 Philipsz. (Geryt)35 Philipsz. (Hughe)in vlg. 106, 108 112, 114, 120 vlg. 147 165 120 193 -125 -193 7 14, 56 26 30 bladz. 187 147 121 112 112, II3, II7 184 I76 187 I72 185. vlg. 185 Vlg. •33 11 134 32, 114 147 x47 178 66 124 100 36 169 190 vlg. Moykint. (Ghysbr.) 102, 106, 109 143 vlg. 178 65 38 107 166 165 190 125 168 116 178 Meerman, (mevr.) Melisz. (Gerrit) Melisz. (Rippert) Melisz. (Rupraet). Memmenz. (Jan) Mens. (Abrah.). Mersch (Abrah.) Merten, (raadsh. van) Mes. (Cornelia) Mes. (Gerard) Mes. (Hendrik). Metselaer. (Ghysbrecht de) Meyer. (Jacob den). Meyster. iMaerten) Michiel de schilder Michiel Willemsz. Moens. (Reynier) Moesel. (Harm. v. d.) Mompouillan. (Markies v.) Mons. (Jan die) Monster Montfort. (Heynrick v.) Monyer. (Antoni). Mooy. (Berend) Mulder. (Adolph). Muller. (Adriaen) Murray, (jhr. Alex.). Mye. (Jan van der) Mye. (Tyman v. d.) Pietersz. (Reynier) Pinto. (Jacob de). Pinto. (Moyses de) Pisset. (Guilliam). Plaats Plenus. (Reyn). Poelgeest. (Aleid v.) bladz Oom. (Tielman) 106, 108, 125 Oom v. Wingaerden. (Tielman) 100 Oostervant. (Willem v.) 5, 11 Osmond, (hertog v.)66 Oudenbosch123 Oversloet. (Gerit v.) 109 vlg. Padmoes Palaiiiet, wijnkooper pallore, zie pelleure Pape. (Jan de). 43 Papegaaischieten 19 vlg. 29, 42 vlg., no, 115 vlg. 127 vlg. papagaai opstellen 115 reglement op het schieten 49 vlg., 131 vlg. 54 53 2 i°5 144 171 1(36 pasteybakkef. (Cornelis de) 22, 29. 103, 106 patynmaker (Godevert de) 106 pelleure15 vlg. 127 Pellezn. (Philips) Peltzer. (W. F.) Pen. (Jacob) Pepper. (J.) Peters. (C. H.) Philips II. (Koning). Philips v. Hourgondie Philips de Schoone Philips,, bewaarder v. d. Voorpoort 40 22, 107 Nagell. (A. W. C. bar. v.) 98 Nassau, (graven van)65 Nassau-Siegen. (Johan Maur, v.) 65 Neck. (Adr. Wzn)166 Neck. (Lucretia v.) Neck. (Willem v.) Nierop. (Regn.. Geertr. v.) Nievelt. (Gerit v.) Nimweghen. (Christ.) Noordeinde Normandie. (J. M. de)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 215