s. Q- R. 2OÓ REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. bladz. (Hertog Raad. (Hooge). Raalte. (Ber. v.) Raap. (Dan.) 108 121 115 ÏI5 Quebin. (Mr. Jan) 106, 108, in, 112, 125 Quesnoy. Jacques169 Quiliif. iGerit)125 schuttap maaltijd schutters van: Brabant den Briel Brussel Delft Dendermonde Gent Haarlem Mechelen Middelburg Rotterdam Schiedam Utrecht42, 49 schutters van St. Sebastiaan 12,135 vlg. schutterscovel16 schuttersgerei: koningsboog115 kruis of voetboog 15, 18 vlg. 129 spantuig19, 129 schutterskeizer52 schutterskoning Schuylenburg douar. 53 42, 112 53 42, 112 53 53 42, 112 53 53 54 54 42,112, 120 38 22,29 103 107 33 178 178 176 14, 25, 35, 55 117,123 36 103 112 68 17 98 4 168 176 178 21 47 vlS- 188 bladz. Postland, (graaf v.)66 postwagen. Amsterdamsche) 188 Potter de Jonge. (Dire) 106, 108 Potter de Oude. (Dire) 106, in Potter. (Pieter) 42, 108, no Pouwels (Cornelisz) io6 vlg. priester (zie Vermije, v. d. Stegen en Wouman). Prinsegracht160 Princessegracht190 processen van St. Joris 26, 119 vlg. processies (zie Kerkdienst) Proest. (Gherit de) Proost van Friesland pijpers van Delft pijpers van Leiden 120 194 188 Raephorst. Adriaensz (Aelbr. v.) 29,103 Raephorst. (Steven v.). Ravesteyn. (J. v.) rederijkers v. d. Haag regenten zeden 1827 reiskosten naar Brugge revolutie van 1795 Reyersz. (Adriaan) Reyms. (Èduard) Riebeke. (Henr. v). Riemslager. (Daem). 125 89, 91 47 192 123 94 38 175 4 to6, 12 Riemer.“(Mr. J. de) 9, 10, 12, 138 Rinc. (Herpert in den)117 Rippert Melisz121 Robben, herbergier. Rochus de vleeschouwer. Roel de Snider Roeien. (Pieter) Roepel. (Christiaan). Roepel. (Coenr.) Ros. (Jacques). Rossem. (Maarten v.) Rotterdam Ruchrock. (Jan) Ruchrock. (Willem). Rupraet Melisz. Saksen Hildburghausen, van) Sander de boogmaker Santen. (J. J. van) Scatter. Claes) Schaeck. (Hendrick). Schagen. (Pieter v.) Schats. (Hendr. R.) Schepenbank van den Haag Schevelinck. (David Cornelisz.) 60 schietoefeningen van St. Joris banen30,31, 114 doelaarde30 doelwittenno maandschut 20 vlg., 128 vlg. maandschutsmaaltijd 21 verval62 vlg. zie 00k papegaaischieten schilder zie Claesz Goes. (J. v. d.' Michiel (de) Pape Schevelinck schilderijen van St.Joris. van bestuurders 90 vlg., 99 van den heilige. .27,38,60,69 schoorsteenstuk69 Schoolmeester105,113, 119 schout Ysbrantsz. (Jan) 103, 107 schuttap, 12,24 vlg. 64,97,101,107,110, 112, 122 74

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 216