5 REGISTER VAN AFBEELDINGEN. REGISTER VAN AFBEELDINGEN. 209 14 ra bladz. tegenover den titel. I 8 18 19 28 43 5° 53 58 59 61 69 7i 93 94 99 186 Portret van dr. D. F. Scheurleer Miniatuur van Albrecht van Beyeren De Sint Joris Doelen in 1733 Oude bogen uit Noordwijk Middeleeuwsche kruisboog met spantuig en pijl Het Tournooiveld met de beide Doelens 1614 Quitantie voor het schilderen van den papegaai Quitantie van den boogmaker, 1543 De Vijver met de beide Doelens in 1597 Bestuurders der St. Joris Broederschap in 1612 s Verguld-zilveren draagteekens der St. Joris-schutters De Oude Doelen met omgeving in 1612 Schoorsteenstuk van W. Doedijns in den St. Joris-Doelen De groote Lodewijk XV-feestzaal in den Ouden Doelen Het Hotel de Oude Doelen omstreeks 1840 De Oude Doelen als hotel omstreeks 1890 Gevelsteen van den Ouden Doelen Adreskaartje van Henry Mes, Carossier

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 219