NAAMLIJST DER LEDEN Vereeniging „Die Haghe” op i September 1916. Beschermvrouw Hare Majesteit de Koningin. Beschermheer Mecklenburg, enz. enz. Donatrice Hare Majesteit de Koningin-Moeder. Donateur: Eere-V oorzitter Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, Burgemeester van ’s-Gravenhage. Eereleden Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Hertog van Mr. C. P. D. Pape, Prinsessegracht 20. F. L. Geldmaker Jr., Edisonstraat 78. L. J. J. Hageraats, Warmoezierstraat 91. Mr. S. van Houten, Riouwstraat 6. Dr. R. Krul, Nieuwe Havenstraat 40. Th. Morren, Celebesstraat 76. Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, Oranjestraat 8. A. J. Servaas van Rooijen, Sweelinckstraat 135. J. van Stolk Az., Schiekade 67, Rotterdam. E. C. Baron Sweerts de Landas Wyborg, Korte Voorhout 7. VAN DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 229