LEDENLIJST VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHe”. 10 Bestuur: het Jaarboek, Cornells Gewone Leden: Abendanon, Mr. J. H., Jan van Nassaustraat 43. Albers, Mr. Dr. D., Joh. v. Oldenbarneveltlaan 61, Seheveningen. Andrée Wiltens, Mr. M. L., Plaats 19. Arntzenius, W. N Zwarteweg 6. d’Aumérie, F. L. G., Prins Willemstraat 19, Seheveningen. Backer, Jhr. J. H., Pieter Bothstraat 59. Backer, Jhr. W. J., Nassaulaan 1. Bake, Mr. C., Riouwstraat 19. Bakhuizen van den Brink, C. R., Johan van Oldenbarneveltlaan 88, Seheveningen. Bas, Mr. J. H. de, Prins Mauritslaan 55. Bas, W. J. M. de, Wagenstraat 32. Baud, D. I., Jan P. Coenstraat 47. Bax, Mr. G. A. P., Anna Paulownastraat 6. Becht, Dr. C. L. G., Javastraat 56. Becht, Dr. H. E., Hengelo. (O.) Beeck Calkoen, Mr. A. J. L. van, Rijnstraat 10. Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. C. H., Riouwstraat 2. Beelaerts van Blokland, Jhr. F. W. A., Riouwstraat 2. Beer Poortugael Barendregt, C. A. den, Louise de Colignyplein 18. Bekaar, A. A., Kruisbergsche Weg B 57, Doetinchem. Bentinck, A. C. Baron, Amaliastraat 3. Bentinck, H. V. Baron, Mauritskade 95. Berckel, Mr. J. B. van, Hooge Prins Willemstraat 32, Seheveningen. Berends, J. H., Galileïstraat 132. Berends, Dr. P. H. J., Laan van Meerdervoort 96. Bergh, S. J. van den, Koninginnegracht 31. Berlage, Dr. H. P., Violenweg 14. Bie, Dr. J. P. de, Daendelsstraat 48. Biema, Ed. van, Prins Mauritslaan 54. Bik, Mr. A. J. E. A., Carnegielaan 11. Bilt, Prof. C. L. van der, Nassaulaan na. Blankenhagen, A. J., Laan van Meerdervoort 20. Blanken, G., Riouwstraat 16. Blécourt, Mr. A. S. de, Emmastraat 10. Blok, B., Cornelis Speelmanstraat 18. Boerma, A., Anna Paulownastraat 75. Bolhuis, Mr. J. J. van, Celebestraat 94. Bolten, Dr. G. C., Badhuisweg 147, Seheveningen. Bordewijk Jr., H. F., Juliana van Stolberglaan 204. Dr. C. Hofstede de Groot, Voorzitter, Heerengracht 5. Dr. H. E. van Gelder, Ondervoorzitter en Redacteur van Jolstraat 32, Seheveningen. W. ’s Jacob, Penningmeester, Nassau Ouwerkerkstraat 8. Mr. J. A. G. Verspyck Mijnssen, Eerste Secretaris, Van Boetzelaerlaan 7. Mr. W. J. Hofdijk, Tweede Secretaris, Borneostraat 49. Mr. M. 1. Duparc, Van Blankenburgstraat 77. Dr. E. F. Kossmann, De Perponcherstraat 130. Prof. Dr. W. Martin, Frankenslag 27. C. H. Peters, Surinamestraat 42.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 230