MM SSIftT iB® W K S'^'V^tit .üWftftiRj- i xV ®w I 1 OBBBSBW Ve^V^'Sr^V C^SW BWWBWBÈOilOSB® BBBBI ';=!-?'-sr’-’ -.7 8 '-•■*'■< •7;?: - i y s& ---J «.<5‘

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 242