AT OG doet de invloed der tijdsomstandigheden zich gevoelen, ook op dit Jaarboek: de omvang immers is bescheidener dan onze leden het gewend zijn. Toch zal men in de vrij groote afwisseling die de inhoud geeft, daarvoor wellicht eenige vergoeding vinden. Een drietal nieuwe medewerkers, mej. Dr. E. M. A. Timmer, Jhr. Mr. IV. A. Beelaerts van Blokland en C. L. Hansen, stonden korte, maar zeer doorwerkte studies af, die mij de hoop doen uitspreken, dat zij ook in de toekomst aan onze Haagsche stadsgeschiedenis nu en dan hun tijd zullen kunnen geven. De heer D. S. van Zuiden doet ons wederom profiteeren van enkele belangwekkende en aardige vondsten door hem gedaan, bij zijn onderzoekingen in de notaneele archieven. Dr. Petrus Sekuur mag men dankbaar zijn voor zijne poging om te doen zien, dat men zelfs het eenvoudigst gegeven op „streng wetenschappelijke” wijze, met de „onmisbare" bewijzen gestaafd, kan behandelen. Tenslotte is het ondergeteekende, die, wellicht wat onbescheiden, op de ruimte in het Jaarboek heeft beslag gelegd. Hij kan er weinig aan doen: voor de zoo belangwekkende archivalia der oude Sint Joris-Schutterij mocht wel wat plaats worden ingeruimd, en de kleinere stukjes brengen het tegenwicht der afwisseling. Als afbeelding tegenover den titel vindt men het portret van Dr. D. F. Scheurleereen stadgenoot over wiens verdiensten op t f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 7