verkoopen, dat met behoud van twee schietbanen kon worden gemist. Zoo konden de huizen tusschen Ouden en Nieuwen Doelen, en die aan de westzijde van de Houtstraat gebouwd worden. Wij vinden reeds uit de laatste jaren der zestiende eeuw daartoe strekkende verkoopen, en omstreeks 1608 en 1610 worden de meeste tot stand gebracht. Toch duurde het tamelijk lang, voordat het Doelengebouw zelf naar de nieuwe eischen herbouwd was; voor DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 6i De Oude Doelen (15 rechts) met omgeving in 1612, van de kaart van Corn. Bos.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 71