decker na wiens dood in 1678 bleek, dat er aan verpondingen reeds 400 gld en aan reparatien reeds ruim 2118 gld waren voldaan voor zijn rekening, terwijl er nog eens 400 gld. aan verpondingen en f 650 aan reparatien onbetaald waren. Tezamen 3569 gulden ruim, die door de confrérie werden voldaan. Gelukkig had de concierge wegens gemaakte verteringen eene vordering van ruim 1984 gulden. Deze werden nu „gehouden voor voldaan”, maar de con frérie boette er dan toch nog 1585 gulden bij in. Doch deze ge schiedenis deed de heeren toch besluiten de zaak anders aan te DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE *S GRAVENHAGE. 69 J Schoorsteenstuk door W. Doedijns in de vroegere Bestuurskamer van den St. Joris Doelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 79