c II. E. VAN GELDER. ’s Gravenhage, October 1916. velerlei gebied, zeker ook op dat onzer Vereeniging hier niet behoeft te worden uitgeweid. Het is een reproductie naar het door Dr. R. S. Bakels van hem geschilderde portret, dat het geschenk was zijner Haagsche vakgenootenbij de herdenking van zijn veertigjarige werkzaamheid als lid en hoofd van het bankiershuis Scheurleer en Zonen, den 14 April ia)i$. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 8