I' en i zoo zoo f die anders apart in reekening zouden koomen, te wetende leve rantie van glasen, bocaalen, bier, celtzer, pirmons, Bristol, en andere mineraale waateren. En de bezorging van Coffy, en thee na de maaltijd, heeft dezelve geene zwaarigheid gemaakt, om deze articuls meede in deeze nadere schikking te comprehendeeren, en de prijs par tete met de ronde Som van eene gulden te ver- Coffy heeft gekost f 2546. i575--°-—0 de prijs par tete met de ronde Som Imogen, en dus te brengen op ƒ8. 10. o in plaats van 7.10.o welke schikking de castelyn Koning zig dan eindelijk ook heeft laaten welgevallen. Dat de beraamde schikking omtrent de Wijn stand zal grijpen, de Wijnkoopers Palairet, Schwartsman, Bekker en Beekman verwittigt, van proeven te zenden, op den dag, die tot de Wijn proef bepaalt zal werden, op conditiën, van de overschietende Wijn weeder over te neemen. Dat de soorten zullen bestaan in Roode, Witte, Rhynsche, Moezel, Mallaga, Champagne, Hermitage, Bourgogne, zonder wijders. Dat om aan Heeren Deeken, Hooftmannen, en Raaden een pro visioneel denkbeeld te geeven van de hoeveelheid der kosten voor deeze maaltijd beloopen zal, in vergelijking der voorige, zal de reekening, salvo calculo, dus uitkoomen De voorige maaltijd met de Wijn dog zonder de illuminatie, the en deeze komt op dessert. vuur en licht winst op de Wijn. dus minder als de voorigef 731.o.—o Van welke ƒ731. o.—o de wijn nog afmoet, die waarschijnlijk volgens deeze schikking zoo hoog niet zal loopen, als op de laatste maaltijd. Dat voorts Commissarissen bepaalt hebben omtrent het plaatsen der vreemde Ministers, te volgen den voet op de laatste maaltijd gehouden. Dat ook in bedenking geeven, om de commissarissen aan tafel te plaatsen in dier voegen, dat zij op het geen er in de saai omgaat, een waakend oog kunnen houden, en vooral, dat er ten minsten twee geplaatst werden over Zijne Hoogheid, om de honneurs te helpen waar- neemen, en, des noods, aan den Heer Deeken van nut te kunnen zijn. Dat er verscheidene geschreevene Menus op tafel zullen gelegt DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 83 o.o 1815.—o.—o 100.o. o 70.o.o 70..0o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 93