bediening ge- om de groote worden, op dat de gasten zig naar genoegen kunnen laaten be dienen vooral ten opzigten van de plats maigres; Dat er twee persoonen agter tafel zullen zijn, stukken te trancheeren. Dat ten opzigte der in te stellen conditiën gevolgt zal worden het geen op de voorige maaltijd geschied is. Dat door de trompetters en keteltrommen de fanfares zullen moeten geblaasen werden i°. als den Opper Deeken in den Doelen komt 2°. als de tafel aangerigt is, en de Ridders derwaards gaan 30. als een der Commissarissen, geplaats over zijne Hoogheiden den Deeken, daar toe een signal geeft door het opheeven van een serviet in de linkerhand. Dat de receptie van zijn Hoogheid geschieden zal, als bij de voorige maaltijd, en dat het aandienen aan Hoogst Denzelven, dat de tafel aangerigt is, behoort te geschieden door commissarissen, die voor den Prins gaande denzelven begelijden tot aan Deszelfs zitplaats. Dat voor zoo verre betreft de zitplaatsen van Hooftmannen, Raaden, en vreemde Ministers kaartjes met naamen op dezelven dienen gelegt te worden, op dat die plaatsen schielijk gevult worden. Dat het uur van eeten te vooren gevraagt moet worden aan den Opper Deeken. Dat de ordres aan de Wagten te geven, en het plaatsen der Schildwagten door commissarissen geschieden zal tijdig voor en op den dag der maaltijd. Dat Heeren Hooftmannen, Raaden en Ministers verzogt worden tijdig aan commissarissen op te geeven het getal Domestiquen, dat zij tot bediening kunnen leveren, en dat een ieder de zijnen ernstig gelieve te waarschuwen, dat zij voor dien dag onder directe ordres van commissarissen staan. Dat commissarissen bevoorens zullen verneemen of zijn Hoogheid gardes du corps zal meede brengen hetgeen niet waarschijnlijk voorkomt. Dat het nummeren der stoelen, en de ordre van schikt zal worden, als bevoorens. Eijndelijk dat commissarissen in de verdere klijnigheden na ver- moogens, zullen tragten te voorzien”. 84 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 94