85 een en Tweede dag. Eerste geregt: Watervisch doopvisch zeevisch Welk een beslommeringen, nietwaar? Wij kunnen ze moeilijk waardeeren, maar misschien komen wij daaraan toch het naaste toe, wanneer wij een menu inzien van zulk een tweedaagschen maaltijd. Ik heb er hier een van 1708 Eerste dag. Eerste geregt: Soupe de santé pastey met capoenen met oesters potage van uyen, een capoen en kalfsschinkel daarin (assieten) twee fricassee van hoenderen twee met coteletten a Pepingotte twee met talingen twee met cool en crapjes drie venesoenen en twee swijnshoofden. Tweede geregt: een schotel met een half lam een met 8 poulets de grain een met kalfsribbe met calfsborsjes met een speenvarcken gebraden een met een speenvarcken gesult (om ’t ander vack). (assietten) twee met asperges twee met salade twee met amandeltaart en oranjetaert (om het andere vack) twee met varckensooren en ragou. Leste geregt: Appelen amandelen a la praline en roode letters peeren craeck amandelen. DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 95