86 Er werden en spinage over ’s hands 5 65 J9 335 flessen er natuurlijk nog veel meer betaald, immers de be dienden moesten ook hun deel hebben; wanneer men althans van de strenge maatregelen om hun stelen te voorkomen het gewenschte succes wilde hebben. Het was daarom gewoonte, dat de wijnhan delaars enkele manden „van eene ordinaire zoort” zooals in een cout gebraed. (assietten) twee oesterpastey en podding over ’s hands twee met salm twee met hop twee met spiering off brasem over ’s hands Brasem gebraden met paling gegarneerd omgekeerde armiaen, staert van een salm gebraden met spiering gegarneert coutgebraet cabeljauwstaert met oesters. (assietten) twee met salade twee met gemarineerde visch twee met bingees twee met oranje, citroenen etc. Letste geregt: Appelen peeren craeckamandelen. Een wijnnotitie ter tafel te brengen Roode wijn Moezel wijn Mallaga Champagne Bourgogne Rhijnsche Witte. Hermitage om maar dadelijk al het goeds te gelijk hier geeft het volgende verbruik: 38 flessen DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. i 81 i 10 16 Tweede geregt: n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 96