88 eerste vier dronken bijvoorbeeld weerspiegelt zich de ingewikkelde quaestie van de souvereiniteit. Men begon namelijk met de Staten van Holland, als de souvereinen van de autonome provincie, waarin men leefde, dan volgden de souvereinen der andere provinciën, dan eerst de Staten-Generaal, na deze pas de ErfstadhouderOp hem volgden In de dagen dat de Koning van Zweden lid van de Confrérie was, kreeg ook hij een aanzienlijke plaats op dit lijstje. Tot meerder glorie, werd hij dan, op zijn -verzoek, door den Deken gerepresen teerd. Men begrijpt, dat die glorie dan vooral op den Deken af straalde! Nam het drinken dus een voorname plaats in, ook het eten werd niet vergeten: het reeds medegedeelde menu moge dat bewijzen. Misschien at men zelfs te gretig, waarvoor zou men anders in 1757 hebben bepaald, dat voortaan „het dissert tot menagement van het eeten van den beginne af op tafel zou worden gezet?” Of was het slechts wijze voorzorg om te bewerken, dat de heeren voor al het lekkers van het „dissert”, dat afzonderlijk werd aanbesteed, ook nog een plaatsje zouden bewaren? Behalve uit vruchten van verschillenden aard bestond het uit „eys in soorte” compotes, dra- gées, gebak, terwijl er een zeer bewerkt „middel dissert” werd opgezet, dat gewoonlijk alleen reeds meer dan 50 gulden kostte. Aan het slot van den maaltijd eindelijk werd een vuurwerk af gestoken. Aan dat gevaarlijk, maar door de i8de.eeuwers zéér ge waardeerd, genoegen offerde men een enkel maal op den Vijver, maar meestal vlak vóór den Doelen op het Tournooiveld. De walm sloeg dan natuurlijk de ramen in de feestzaal binnen. Maar men de Gouvernante Princes Caroline de geallieerden van den Staat de hertog van Brunswijk Wolfenbuttel de Ridder Sint-Joris de Deken de Hoofdmannen, de Raden en Ministers de Confrérie in het algemeen als dertiende en laatste officieele dronk kwam dan „Een glaasjen van Vriendschap”. DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. «MM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 98