95 De Nederlandsche verzen daaruit zijn herdrukt, evenals de Heilighe Daghen, Oogentroost, Hofwyck en Tryntje Cornells. Het Daghwerck zag nu voor het eerst het licht met al de lofdichten, die er indertijd op waren geschreven, en verder bijna alle Hollandsche verzen, die Huygens sedert 1625 had gedicht. Daaronder zijn acht boeken Snel-dicht, waarvan twee met vertalingen. De bundel is versierd met een portret van Huygens, naar eene teekening van Christiaan, en met een groot aantal lofdichten. Half September werd Huygens ziek en moest twee maanden achtereen het bed houden en daarna nog eene maand t’huis blijven. In dien tijd schreef hij, dikwijls ’s nachts, terwijl hij met de koorts te bed lag, een groot aantal versjes als opdracht van zijn boek aan verschillende personen. In Februari 1658 zagen de Korenbloemen s .O HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. do IJ C LVII. M .L-XC.^. i- 0^ i".' «'.-’y. -1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 103