H F S I I S' 3 den Spaanschen gezant bewaakt werd, op te lichten, en hij volbracht die taak met levensgevaar ra I ia' It pa tö' 1 Na den moord op den Prins werd Christiaan Huygens één der vijf secretarissen van den pas opgerichten Raad van State; hij Den 22sten December schreef zijn zoon Constantijn uitvoerig over dezen gevaarlijken tocht aan Hooft, die het verhaal in zijne Nederlandsche Historiën (1703, blz. 777781) opnam. HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. ÏA L I 'H V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 11