fe “S /sX"' J M »C'IT* V* 'kC PA P> t -’_, ?- .1' ^$2 &S^ r- - ^±2* ■afesF - iïn v‘ //-F T- -~ /-1 lü i r ,]Ti i - - 0c rrrs^r^. - -•»*'•-* - J A ■~&a t Delterr Jjn^»,RjitJi rn Gnjfe'r tonde Fmavim. - ''-<ï._n.Z.,> Q,i^u mt. til Ultr JA/trfr*. rss^Ks-». I Dt Hut Chit\t. c Be liter •■mZnjIicL jiuettde tat herjledv De Her- dr Sibuau - tun, ui objmtie vao dm J tn DeHmSjhmr.AJuwt e D^Hur ^n^Kf'di m j DeCa^jr.tnvM^lMtie^tmtigadnjCanfTjt, n Dr Hur d< BrauuTotdf De Heer Didier Grijper r Dr triune in delxblwftbyundf im.tjde iron TbuJauiiaGmernel. ion'l Parlement. defender. Op’cverfchijncn van de Zonnckroon. *T“'Oen WILLEM wicrtgchuldt vcrfchecn’er in de wolken, J- Recht boven’tpraaltooncel, een heldie zonnckroon. Het ftaartgcflarnt verfchijnt om rampen tc vertolken* Maar dit beloofde heil vand’opperhcmeJcroon. Nu wacht Oranje vrucht tot welftant van haar Staaten. Een lotlijk hooftprins leeft tot heil der onderzaaten. JAN VOS. - (««■wU 'JUSixar. JZ JZf.' S^-V. W i^,.. Ordre en toeftel van den Eed van getrouwigheyt, gedacn door de Steden en Ingefetenen van het Vorftendom Orange, aen fijn HoogheytdenHecrePrince WILHEM HENRICK van NASSAU.harcnSouvcrainjprelèntdcnHeercvanZuylichemjenhctgantfcheParlemcntjfGmen fittende op een Toonecl gerecht tegens den over-ouden en wondcrbaerlicken rnucr van de Roomfche Schou-plaetfewanneer ten fel ven Ronde een croone boven 'c voorü.Toonecl quam tc flacnindc lochtjdic gandcli helder v.’is/chijnendc dc voorbode tc weten van een gcluckig fucccs over dctclvc a&ic. Gcfchict tot Orange den 7 May 166j. ï*j»?jSE:^®»sas«e£a^i«aL'aSa= 'them, Exnurdinirii Cede- tlinreda fa {en vonden Stoet. 1.ihDrtfuvm bet Fatlt- mü dm Hurt fajm- ~- -■'rif ;r'"r ft u>* t DelimGuirtn. d De Hut Beden, e DeHurFuirtcn. f De Heer de Lnhiutt Op d’Inhulding: /~\Ranje, WILLEMS erf, begint weer aam tc haaien» vV Nu't wettig hooft gebiedt tot luifter vanzijnStaat. Een vrygeboore Prins vercift ook vryc paaien. Nooit moet de zon van zijn geluk, die nu opgaat, Belpatten, door de krijg, van burgcrblocdt en traanen. Wie 't Prinsdom hécfi van Godt paft niet dan vreedevaanea. I- ■a.^JTt^-.qyce- - -«iMdOHMii ‘■-•.‘.F*

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 123