Lodewijk bij hem afgeweken gezanten maar om was van de gewoonte, om vreemde een geschenk te geven; het was niet om de knikkers, het spel. Door bemiddeling van Lionne werd hem eindelijk in December 1666 een portret geschonken met diamanten; het werd aan Christiaan ter hand gesteld. Aan dezen was nl. in September 1665 door Colbert het voorstel gedaan, zich te Parijs te vestigen met een inkomen van 6000 francs, als lid eener op te richten Aca démie des sciences; hij had dat voorstel aangenomen en was in Maart 1666 naar de Fransche hoofdstad vertrokken, waar hem kamers werden afgestaan in de koninklijke'' bibliotheek. Hoe eervol dit ook was en hoe geruststellend voor vader Huygens, wiens drie atSswM,- x A ..'1 ii9 HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. CHRISTIANUS HUGENIUS S natus 14 Aprilis 162 q denattis 8 Junii 1635

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 127