Sr te verlaten. Hij vertaalde zijn gedicht ook in het Nederlandsch en die vertaling is, zeker buiten weten van den schrijver, uitgegeven. Huygens is ook later belang blijven stellen in de lotgevallen van Anna Maria; toen zij met Labadie en vele van zijne aanhangers het waren bijna allen vrouwen naar Altona was vertrokken, informeerde hij telkens naar haar bij Utricia Swann, die toen met haar man te Hamburg woonde. troost aen de vrouw van St. Anneland, nl. Huygens’ zuster Geertruid, de weduwe van Philips Doublet, die langzamerhand blind werd. Eén Latijnsch gedicht werd in 1670 aan zijne oude vriendin Anna Maria Schurman gericht, die zich bij de Labadisten had aangesloten en naar Amsterdam was vertrokken, waar zij bij Labadie, den stichter dezer zeer eigenaardige godsdienstige secte, aan huis woonde. Huygens smeekte de beroemde vrouw het ingeslagen pad fe::' HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. 122

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 130