IP f it IEH 30 137 1 u IM slechts in tegenstelling met’t tegenwoordige steegje tusschen Groen markt en Buitenhof en de Torenstraat, geen enkele verkeersweg daarop uitmondde. 'j Immers het eerste gedeelte van de Prinsestraat Het Westeinde toch, de verbindingsweg met Loosduinen, leidde het verkeer langs de zuidzijde van dit kerkhof, buiten den evengenoemden muur om. weer niet zoo gering, als men tegenwoordig geneigd zou zijn te gelooven, nu de toestand daar ter plaatse zoo geheel afwijkt van destijds. Langs de omringende huizen toch was een smalle door gang voldoende, omdat, behalve de Groote Halstraat, „groot” Wij t'MWWe HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN. J il lj SSL-d 1 0 c 0 IJ 0 -Q

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 145