I „27 Oct. 1695. dragen „20 Augs. 1699. de huvsvrouw memorie. „13 April „26 Mey 3 gl- „14 Oct. „6 Mey memorie. „22 Dec. „8 Maart 1711. Een vreemt I 5 van de vrouw van den borduur werker naar IJkenduinen 12 gl., daarvan „aan de dragers 6 gl. blijft6 gl. van de limonadeverkoper „over de Casselenije met 8 dragers na „IJkenduinen gebracht, daarvoor ontfan- „gen 5 gl. en bij de dragers verteert 1700. de vrouw in de haasjes met 12 draagers „na IJkenduine gebragt, daarvan ontfan- „gen 18 guldens en bij de dragers verteert memorie, de schoenmakersvrouw over de Cassele- „nije naar IJkenduinen gebragt met 8 „dragers, daarvoor ontfangen 5 gl. en bij „dragers verteertmemorie. 1700. de huysvrouw van mons1'. van Bentuim „gedragen met 8 dragers naljkenduynen, „daarvoor ontf. 9 gis. en 6 bij dragers „verteert, blijft 1702. de vrouw in de Haversack (een herberg aan den Hofsingel) na IJkenduine ter „aarde gebragt met 12 draagers, ontf. „5 gl. en bij draagers verteert. memorie. 1704. de meyd van de Heer Haaren na Eyken- „duynen gebragt met 12 dragers, daar door ontfangen 9 gld. en hetselve bij de „dragers verteert 1704. De vrouw in de Haasjes ter aarde gebragt „na IJkenduyne met 12 dragers, ontfangen 8 gl, 8 st. en bij de dragers verteert memorie. man uit de Haversak met 8 „dragers na Eykenduynen gebracht, niet „ontfangen en 5 gl. aan de dragers ge- gevenmemorie.” Ongelukkig zijn in alle overige rekeningen steeds de draaggelden verantwoord zonder aanduiding, waar het begraven geschiedde. Toch heeft dit onderzoek de zekerheid verschaft: Ie. dat het Eikenduinsche kerkhof reeds in 1680 stelselmatig als begraafplaats werd benut; „3 Feb. i8i HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN. 1700.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 189