1 Overzicht van de perceelsgewijze overdracht der terreinen, waaruit het tegenwoordige (Oud-) Eikenduinen werd samengesteld. 1 - f si d. Erven C. van Mierop Jan Andries Wouters Erven C. van Mierop De Staten De Staten Holland aan aan en aan aan aan aan Mr. Hendrik Maurits Koopers. C. van Mierop. Cornelis Jeroensz. Liesveld. van der Goes. Datum van 18 April 1595. 23 Febr. 1611. 5 Januari 1728. 17 Juni 1729. 30 Mei 1732. Overdracht. I. Kerkhof. Kerkhof. II. III. IV. V. VI. Contract 23 Jan. 1595. Transportbrief 19 April 1595- Capelle, huysinge met seekere croftken, wesen- de apert verkoft. Aan de Oostzijde van het kerkhof. 7 morgen 58 roeden wei- of hooiland in de Mient. Huisje, bestaande uit twee vertrekjes, staande op 4 roeden lands. aan Jac. Wouters. f 14000 f 700 rantsoen. Contract 24 Jan. 1595. Transportbrief 29 April 1595- Aan de Oostzijde van 1 het kerkhof. en Z. d. Burg. Erven Leendert j Burgh krachtens Nov. 1710 1 van Holland De Staten van van Holland Huis met stal, schuur en hooibergen, aan de Noordzijde van de kapel met zaai- en geestlan den aan en om de kapel. Afgebrande werf bij de capelle groot 148 roeden. Pieter Bartelmeeus van 20 Nov. 1809. 16 morgen zaai- en geestlanden, duinen en Laan van Eikenduinen. Wijk A 354 verponding no. 59. 15 Febr. 1611. 20 Aug. 1800. Huisje, bestaande uit twee vertrekken, op 4 roeden lands, bewesten de Kerklaan. Wijk A no. 355, 356 verponding no. 60. C. van Mierop? 16 morgen zaai- en geestlanden, duinen en Laan van Eikenduinen. Land met woning (voor de helft) groot I 36 morgen. Erven Catb. van Sorgen (die ’t erfden van Maria van Hoeckgeest. wed. van Mr. Joh. van Lies veld) aan Anna Jacoba Boxel, (wed. Pieter Casembroot) en Petra. Casembroot, Huisvrouw van C. Emants. Ten Noorden van het kerkhof (voor de helft de wederhelft behoort aan Mr. Willem v. d. Meer, later door hem verkocht aan Jeroen Cornelisz.) C. van Mierop. Afgebrande werfgroot 148 roeden. Verkoopers j Mr. Corn. Emants (geh. met Petr. Casembroot) voor zich zelf en voor Anna Jacoba. Boxel, [wed. PieterCasembroot] aan Jan en Claasse v. d. Burgh. f 180. Huizinge met stal, schuur en hooibergen. Afgebrande woning met opstal en de Laan van Eikenduinen. Aan de Westzijde ligt het kerkhof N. de erven 148 roeden. Huizinge (destijds kosters woning). Afgebrande werf. 148 roeden, bij de capelle, 1 met de Laan, voorzoo- ver die er bij behoort. Erven Claes v. d. Burgh aan de medeërfgenamen I Jan en Leendert v. d. i Burch [koopers bezaten reeds 7/12 Leendert koop van 12 van broers en zusters uit den boedel van hun vader Claes Janse v. d. Burgh].

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 192