I I J®. overdracht van den 29en April 1595 met die van den 30en Mei 1732, 20 Aug. 1800 en 20 Nov. 1809 vergelijkt, komt men tot de con clusie, dat de „huizinge, geapproprieerd tot een kosterswoning”, zooals die in Nov. 1809 in het bezit van Mr. Van der Goes kwam, gelegen heeft aan de Noordzijde van de gewezen kapel, op de plaats alzoo, waar ook op de kaart van Kruikius (1712) te herkennen valt de in de overdracht van 1732 bedoelde „huizinge met stalling, schuur en ]8g HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN. '1 - j - VAcd d— - - a s.-.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 196