KRONIEK over 1916. 24 Febr. 25 •n 27 27 3 3 29 31 Mei. V n 25 31 8 26 6 Jan. 8 17 en W. maatregelen te nemen van electrische strijkijzers. het Afvoerkanaal. aan het voorstel tot uitbreiding van I I Gouden feest der Blindeninrichting in de Tollensstraat. Komst van de Amerikaansche Ford-expeditie voor den vrede. Ledenvergadering van Die Haghe. Spreker Dr. H. Brugmans over Joh. v. Oldenbarneveldt. Schaalcollecte door gecostumeerden voor den Watersnood. Uitvoering van Grenadiers en Jagers in het gebouw van K. W. ten bate van de Algemeene Watersnood. Ledenvergadering van „Die Haghe”, spreker Dr. Hofstede de Groot over den schilder Pieter de Hoogh. Brand in het gebouw van den Octrooiraad. 6 Maart. Landing- te Scheveningen, in tegenwoordigheid van H. M. de Koningin en duizenden belangstellenden van een achttal deel nemers dér militaire rondvlucht Soesterberg— Gilze Rijen ScheveningenAmsterdamSoesterberg. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel tot den bouw van 195 huizen, 486 woningen bevattende, op Gemeenteterrein aan de Z. W. zijde van De Gemeenteraad neemt het Bestedelingenhuis. 3 April. De Gemeenteraad machtigt B. tot het verkoopen De Gemeenteraad neemt aan het voorstel tot den bouw van ter tijdelijke bewoning te bestemmen gebouwen, te zamen 74 woningen bevattende, op gemeenteterrein nabij den Westduinweg. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel tot stichting van een visscherijschool bij de Visschershaven. De Gemeenteraad neemt aan een motie van het Raadslid Couvee in zake de instelling van een gemeentelijke klokken dienst. Aanvang der Haagsche Winkelweek. Tien-jarig bestaan van de Ned. Vereeniging „Onze Vloot” aan welke het praedicaat van „Koninklijke” wordt verleend. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel tot vaststelling der verordening tot heffing eener belasting op de honden. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel om grond aan te koopen, gelegen in de Westduinen onder de gemeenten’s Gra- venhage en Loosduinen. 1 Mei.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 224