220 KRONIEK OVER I917. 7 Febr. 19 26 26 2Ó noodwoningen 26 16 16 en 21 21 25 30 7 Mei. 21 Mei. 12 19 15 17 Hongarije. van de Wagenbrug verordening op de van de Gemeenteraadsleden Hugenholtz over Levensmiddelenvoorziening. Pulchri Studio van de eere-tentoonstelling van den honderd-jarigen Tweede interpellatie-Hoejenbos over de levensmiddelenvoor ziening. Relletjes ’s avonds in het centrum der stad. Een Zeppelin in den vroegen morgen boven Waalsdorp waargenomen. Komst van de buitengewone Oostenrijksche ambassade, belast met de officieele bekendmaking aan H. M. de Koningin van de troonsbestijging van Karei Frans Jozef, als keizer van Oostenrijk en apostolisch koning van De Gemeenteraad besluit tot vervanging door een nieuwe brug. De Gemeenteraad verleent een bouwvoorschot van 205.800 gld. aan „de Goede Woning”. 5 Maart. In de Alexander-kazerne een adjudant-onderofficier vermoord gevonden. De Gemeenteraad besluit de buitenplaats Marlot aan te koopen. De Gemeenteraad bestendigt den duurtebijslag aan Gemeente ambtenaren. De Gemeenteraad besluit tot den bouw van bij de Calandstraat en bij den Westduinweg. De Gemeenteraad besluit terreinen beschikbaar te stellen tot den verbouw van gewassen voor de volksvoeding van belang. 4 April. Onthulling in de St. Jacobskerk van een geschilderd nieuw kerkraam, geschonken door Mevr. Rose-Molewater en Mej. Molewater. De Gemeenteraad stelt eene nieuwe markten vast. Interpellaties Wesseling Opening in Bosboom-werken, ter gelegenheid van geboortedag van den kunstschilder. Op initiatief van de vereeniging „Die Haghe” wordt een gedenksteen geplaatst in het perceel aan de Varkensmarkt no. 2, waar eens Bosboom’s geboortehuis stond, en een in het huis aan de Toussaintkade, waar het echtpaar Bosboom- Toussaint woonde. Leden-vergadering van „Die Haghe”, spreker Dr. Martin over den kunstschilder Johannes Bosboom. De Gemeenteraad besluit tot den bouw van een provisorische vuilverbrandingrinrichting. De Gemeenteraad besluit tot de stichting van een Tweede Gymnasium, en een Tweede H.B.S. voor meisjes. De Gemeenteraad besluit tot de stichting van een Tweede H.B.S. met driejarigen cursus.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 227