I i 4 Juni. Juli. KRONIEK OVER I917. 221 Mei. 24 28 n l6 30 crediet tot voorbereiding der 22 n 22 de Kerkhervorming, bijgewoond 23 n 25 25 7) l6 18 18 2 2 De Gemeenteraad stelt eene rantsoeneering vast van electr. stroom. 5 14 1 I electr. stroom Bezoek van Ter hoogte 28 24 Sept. 1 Oct. i 8 Aug. 13 van de buitengewone zitting der Staten- Onthulling in den gevel van het schoolgebouw in de Tullingh- straat van een gedenksteen ter nagedachtenis van Jan Ligthart. De Gemeenteraad stelt bepalingen vast voor de levering van aan de Expl. Mij. Scheveningen. H. M. de Koningin aan de Brandweerkazerne, van Scheveningen wordt in den morgen een Zeppelin waargenomen. Langs de Scheveningsche kust koerst in den avond een Zeppelin. De Gemeenteraad besluit tijdelijk duinwater te leveren aan Delft. Ridderdag, gehouden van de Commandery Nederland der Orde van St. Jan, onder leiding van Z. K. H. den Prins der Nederlanden. Plechtige opening Generaal. De Gemeenteraad besluit tot stichting van een centrale keuken. De Gemeenteraad stelt opnieuw een wijziging vast in den prijs van gas en electrischen stroom. De Gemeenteraad stelt een reglement vast op de schoolver gaderingen aan de openbare lagere scholen. De Gemeenteraad verleent vergunning tot het maken van een electrischen spoorweg, richting Voorburg Leiden. Concours-Hippique op Floutrust. Interpellatie van de Gemeenteraadsleden Franzie Berenstein en Hoejenbos over de gasbesparing,, door vermindering van meterdruk. De Gemeenteraad geeft een gasrantsoeneering. Brand in den toren van de Nieuwe Kerk aan het Spui. De Gemeenteraad neemt besluiten ten opzichte van gas rantsoeneering en den prijs van gas en electr. stroom. De Gemeenteraad besluiteen warmwatervoorziening in te stellen. Interpellaties in den Gemeenteraad over de tuinstadswijk „Houtrust”. Openbare samenkomst in de Groote Kerk ter herdenking van de Kerkhervorming. Congres ter herdenking van door H. M. de Koningin en de Koningin-Moeder, in de groote Dierentuinzaal. De Gemeenteraad besluit voor 50.000 gld. aandeelen te nemen in de N.V. Ned. Uitvoer Mij. De Gemeenteraad brengt wijziging in den duurtebijslag aan gemeenteambtenaren. 26-31 Oct. Behandeling der Gemeentebegrooting. 31 Oct.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 228