r PERSONALIA over 1916. 222 KRONIEK OVER 1917. 19 Nov. 3 Dec. 12 van dr. G. van, Oud-Hoofdinspecteur d’Engelbronner, Mr. S. A., advocaat bij den Hoogen Raad, 71 j., f 6 Febr. Dittlof Tjassens, L. A., staatsraad i. b. d., oud-secretaris-generaal bij het ministerie van Marine. 74 j., f 26 Oct. 21 28 29 17 20 1) n van Oorlog, van de pui van het De Gemeenteraad neemt verschillende moties aan betreffende georganiseerd overleg met werklieden-vakvereenigingen. De Gemeenteraad besluit tot aankoop van een bioscoop- gebouw voor eene schoolbioscoop. Afkondiging der grondwetsherziening stadhuis. Interpellatie in den Gemeenteraad over melkrantsoeneering. Galavoorstelling in het Gebouw voor K. en W. ten bate van de militairen van land- en zeemacht, bijgewoond door de koninklijke familie. Opening der banen van de Haagsche Ijsclub. De Gemeenteraad besluit tot aankoop van „Mariëndaal”. Aankomst van het eerste transport geïnterneerde Engelsche krijgsgevangenen te Scheveningen. Dam van Isselt, J. van, gep. Generaal-Majoor en Oud-voorzitter van den Centralen Gezondheidsraad, 74 j., f 18 Juni. Diesen, dr. G. van, Oud-Hoofdinspecteur van den Waterstaat, 89 j. t 5 April. Abel, F. E. L. A., oud-raadadviseur aan het departement 70 j., j- 4 Mei te Rijswijk. Ben, T. van der, oud-administrateur resp. der suikerfabrieken Paróengdjaja en Kadhipaten, en oud-superintendant der Java-Suikerfabrieken van de Ned. Handel-Maatschappij, ter gelegenheid van zijn 7oen verjaardag gehuldigd 4 Mei. Bergh, S. J. van den, Hoogheemraad van Delfland, notaris en president van de Scherpschuttersvereenigmg Oranje-Nassau, f 25 Dec. Bos, dr. D., lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 53 j., f 6 Mei. Boudewijnse, J., oud-directeur der Stenografische Inrichting van de Staten-Generaal, ruim 80 j., f 5 Maart. Cort van der Linden, Mr. P. W. A., gehuldigd ter gelegenheid van zijn 7osten verjaardag 14 Mei.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 229