IF PERSONALIA over 1917. 224 PERSONALIA OVER I9I7. den Hoogen Raad, 8ojaar, 19 Jan. Quarles van van de Tweede Kamer der politie, 69 jaar, 28 Febr. State, Addink, Mr. J., bekend advocaat en procureur, 63 jaar, f 24 Maart. Appeltere, Mr. S. C. van, de nestor der notarissen in ons land, 87 jaar, t 11 Jan. Coert, Dr. J., 70 jaar, f 13 Dec. Eyssell, Mr. A. P. Th., oud-president van Feith, Dr. C. I. L., 60 jaar, f 2 April. Furnée Co., Vijftigjarig bestaan van de bankiersfirma, 1 Mei. Furnée, W. I. H., bankier en raadsadviseur van H. M. de Koningin, 79 jaar, f 22 Febr. Goeman Borgesius, Mr. H., Voorzitter Staten-Generaal, 70 jaar, f 18 Jan. Houten, Mr. S. van, bekend staatsman, 80 jaar, 17 Febr. Hoytema, Th. van, kunstschilder, 53 jaar, f 28 Aug. Kemp, Mr. E. L. L., van der, oud-officier van Justitie bij de Rechtbank te dezer stede, 75 jaar, f 6 Febr. Klein, H. E., oud-raadadviseur bij het Departement van oorlog, 80 jaar, t 11 Jan. Nispen tot Sevenaer, Jhr. J. W. J. C. M. van, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, directeur en hoofdredacteur van „De Residentie bode, 55 jaar, J 10 Jan. Olivier, W. H., oud-commissaris van Uffbrd, Jhr. Mr. J. H. J., lid van den Raad van 61 jaar, f 27 April. Savornin Lohman, Jhr. Mr. A. F. de, lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, 80 jaar, 29 Mei. Schelteraa, Dr. J. M. W., Vijf-en-twintigjarig jubileum van den arts, 2 Dec. Sprengers, A., (Janus). Herdenking van den dag dat hij vijftig jaar geleden bij de Witte Sociëteit in dienst trad, 8 Mei. Thorbecke, Mr. W., landsadvocaat, 74 jaar, j* 4 Oct. Timmerman, dr. A. E. W., 25 jaar leeraar aan het Gymnasium, 1 Sept. Verspyck, Jhr. FI. G., c.i. en directeur der Westlandsche Stoomtram- maatschappij, 62 jaar, j* 16 Febr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 231