i 1 i K. I. L. i J- REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. 229 67 i 91 1 56 I 139,201 I, *3; 20 14 130 114 14 71 13° I 35 7i Kluit, Adriaen Kluit, de hoogleeraar Knuttel Knuijt, re Kramer, Prof. F. J. L. Kruikius, N. J. Kruidmagazijn te Delft, springen van het ’t Kwaadpeerdsgat, redoute ge naamd 133 86 10 110 109 106 66 61 102 148 67 10 139 122 151 79 166 94 73 11 bladz. 26, 31, 65 33 161 157, Bax Huygens, Constantia Huygens, Constantijn Jr. Huygens, Constantijn Jr. benoe ming van Huygens, Cornells zijn zoon Laurens Huygens, Cornelis kleinzoon van Cornelis Huygens Huygens, Geertruid Huygens, Philips Huygens, Lodewijk 71,94,101,104, 107, 109, no, 130 Huygens, Maurits 4. 16, 23, 27, 35, 59 Huygens. Susanna Huygens, Susanna Louise 160 162 67 93; 94, I03 118 212 79 140 97 91 94 68 22, 123 125 r35 Joachimi, Albert Johnson, Ben jong en handelaren Jorissen jozef II Juan, Don juliana, wed. van Ulrich II Junius, Jacob justitie, Ministerie van Indië, het begraven in „In hoop van Navolging” Illustre school te Breda Isenghien, Gravin van Laakmolentje, het Labadie Lake, Jhr. Philips vangezegd Hautain Lambert, Michel Lamoignon, Guillaume de Lange, de Sr. de Lubière Langren, Michiel Floris van Lansame, Marie Lauternhof, 't buitengoed Ledig Erf, het Lee, Framjois van der Leefdael, Maria van Leeuwen, A. C. van Student in de rechten Leeuwen, mr. J. D. van - Jacobskerk, de St. Jacobus I jan, de ridders van St. jermyn, Graaf van St. Albans 81, 87, 105, 112 Jeroensz., Cornelis 183, 185 23, 57 22, 37 Wijnands, De boek- Kapitein-generaal, de Prins als 123 Kardinaal-lnfant, de 44, 49 Karel I20, 75, 79 Karel I, de oudste dochter van 56 Karel II 73, 77, tor, 103, m, 112, 123, 126 Kan 1 de Groote, Keizer Karel IV, Hertog van Lotharingen Karel Lodewijk, Keurvorst van de Palts. Keller, Albert Kerckhoven, Johan van Kerkhof bij de Nieuwe Kerk. Ketting Ketting de Jongh Keurvorst, Bisschop van Luik Keurvorst, de Groote Killegrew, sir Robert Kinschot, Roelant van Kloosterkerk, de Kloosterkerk,grafplaatsen in de— 138 157, 158 134 142, 194 68, 84, 86, 90 132 187, 189 bladz. Huygens, jaarwedde van 26 Huygens, kuiperijen tegen 68 Huygens dochter, huwelijk van101 Huygens, Letterkundige Werken van 81, 87, 88, 91, 92, 93, 9497, 108110 Huygens, Memoires, Dagboek en Autobiographic van Huygens, rede te Oranje van Huygens, Catharina Huygens, Christiaan 35, 71,85,86, 95, 107no, 119, 123 Huygens, dood van Christiaan 7 Febr. 162423, 130 Huygens, Christiaan zoon van Cornelis Huygens en Geertruyd I, 2, 4 35 13°

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 236