T M. N. 230 REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. IO kanselier Naber. S. A 215 bladz. l6l 155 138 117 41 163 46 166 213 201 113 84 169 35 27 bladz. 2 IO9 54 17 77 92 146 2 118 20 63, 100, 105 van 12 59 163 203 13 76 109 38 194 Maartenskerk, De St. door Epkema Maerlant, Jacob van Manheim Mansart Maria, Prinses Maria Theresia, Keizerin Maris, Jacob Lochman, A. pastoor Lodewijk XIII 2 183, 185 Marnix Marolles, Michel de Martini-kerk, de te Groningen 88 88 91 93 61 214 131 32 142. 155 183, 184 2 117 61 148 118 19 9i 64 64 23 66 5i 71, 126 29, 71 Munt van het prinsdom Oranje Musch. Corn. Longueville, Hertog de Lotius, de predikant Louise Henriette Louise Juliana, dochter van Wil lem van Oranje Louise, Prinses van Boheme. Lucas, Margaret Luthersche kerk, de Lyere, Emmery van 150 153, 216 118 27 58 166 211 I mr. Johan van Pieter, Bartelmeeus 183, 184 8 4i 213 31 Mauritshuis, het Maximiliaan Hendrik, aartsbis schop van Keulen Mayerne, Dr. - Mazarin Mechelen, Margaretha Medicis, Maria de Meer, mr. Willem van der 183, 184 Meerman, mr. Johan Meershoek Meetkercke, Eduard van Mémoires van Frederik Hendrik Ménage, Gilles Mercator Mercurius, de Hollandsche Merode, mevr, de echtgen van Johan de Mérode, Marguérite de Mérode, ’t geslacht van Mersenne, pater Meyer, M. J. Michel, Emil Michie], de orde van St. Mieris, Van Mierop, C. van en erven Milander Milet Milletière Minne, Gerrit Mirkinius, Abraham Theol, Student Modena, de Hertog van Mohr, Dr. Mondriaan, Jan - - Monnikeland, de heerlijkheid 59, 77 Montbéliard Monteverdo, Claudio di More, Alexandre Morgan, Charles Kolonel Morgan, Louis Morosini, Marcantonio - Mory, Abraham de Mostart Muiderkring, de Muiderslot Leeuwen, C. S. A. van Leiden, de Magistraat van Leopold Wilhelm, aartshertog, gouvern. der Spaansrhe Neder landen 73, 93 Leprooshuis, het Lesdiguières, hertog de Leuven, beleg van Lichtenberg, mr. Carel Johan Liebeherr, lid van het plaatselijk Bestuur van den Haag Liere, van Liere, Frederick van Liere, Willem van heer van Oosterwijk Liesveld, Diderikvan van Brabant Liesveld, Liesveld, van - Lievens Limburg Lindo, Dr. M. P. Lingen, het graafschap Lionne, Hugues de108,113,116,119 Lipsius130 Lissa, Dr. P. K. van 214 Littooy189 203 4i Lodewijk XIV 99, 100, 104, 105, 107, 108, 110, 118 166 108, 110 172, 178 99 54> 140 68 Lodewijk XVI Loménie, Henri, Louis de graaf de Brienne Long, Le Maurits, Prins 4, 9,12, 14,24,105,175 33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 237