s. 5° 151 203 Vil 232 REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. 163 61 den Haghe de mar- 1 166 99, 106 Swieten, van Sylvius 21 164 106 109 123 173 148 193 209 66 66 123 213 126 121 144 116 139 118 Schwartz, W. M. N. Segbroek, de Mient van 109 139 118 37 106, 107 13 77 141 88, 91 148 213 34, 150 96 160 139. I44 Schmelzing, Nicolaas Kolonel 28 Schönborn, Johan Philip van Schooten, van Schotel, Maatsch Leven Schrant, N. Schuerman, Anna Maria .41, 74, 77, 85, 122 202 183, 188 Sainte-Maure, Charles de kies de Montausier. „de Sak” Salins Saumaise Sauzin Savoie, de hertog van - Scarron Schaep S hagen, Martinus Doopsge zind Predikant te Utrecht Scheveningen, het kerkhof te bladz. Sem, J. F. pastoor 203, 207209 Serooskerken, Hendrik Tuyll van Serooskerken, W. R. Tuyll van Serres Sévigné, Mad. de Sheldon, Gilbert Singendonck, Joh. Isabella Ade laide Slavata, Amalia, Margaretha, gravin van Slicher, de Raadsheer Smissaert, Mr. J. C. Smith (Smetius), predikant 3; Snouckaert, Albert Snouckaert, Martin heer van Somerghem Sobirats, de deken van het parlement Sociëteit van Soetens,CornellsMichielsz.88, no, in Solms, Amalia van 32, 67, 71, 72, 74—76, 79—82, 113 van 47 6, 61 Rembrandt Renzelaer, H. J. Reyers Rhijnberk Richelieu Riebeek, de G. G. Abraham van Rivet Riviervischmarkt, de Roemers, Anna 14, 20, 36, 56, 128 Roomsch-Katholieken v/d Oud- Bisschoppelijke Clerezy Roos, de metselaar Rosa, Dr. Simon Lopez Royer, L. Rumph, Christiaan Constantijn Rumph, Dr. Rupert, Prins van de Paltz „Ruststee”, eertijds „Kaas en Brood”, hofstede aandeLoos- duinsche weg188, 191 Rutgers, Dr. J. de Ruyter, begrafenis van Rijckaert, Susanna Rijswijk, het kerkhof van Solms, Louise Someren, Hieronymus Sorgen. Catharina van erven van 183, 185 Spaan, Joh. van Predikant 158 Spanheim, Ezechiel 118 Spanheim Jzn., Frederick—. Prof Theol75. 126 Spanje, de Koning van 79, 93. 101. 124 146 152 79 213 37 154 197 58 54 65 •7°, 73, in, 123 57, 80, 81, 126 46 13 3i 191 12 60, 92 59, 72, 92, 122 Sweelinck. Jan Pieterz. 5 bladz. Reigersberch, Nicolaes van 44, 45, 47 Reigersman, de Thezaurier 163 Reizen, verschillende van Huygens 96, 97, 101, 103, 104, no, 116, 118 8, 36, 61 148 204 32 59 160 61 158 Sparre, Generaal Baron Spriet, Carel van der Stanhope, Lady Staring, W. G. A. Stevin, Simon Steijn, A. van Stipriaan Luiscius, van Strafford Streso, Ds Strickland, Walter Stuarts, de Stuart, Maria Suerius, Jacob Suffolk, de graaf van Surin, St. Sturms, A. M. Swanenburg. Cornelis Swann Swann, Utricia SweriuSj Catharina 46, 71, 121

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 239