NAAMLIJST DER LEDEN Vereeniging op i Januari 1918. „Die Haghe” Beschermvrouw Hare Majesteit de Koningin. Beschermheer Donatrice Hare Majesteit de Koningin-Moeder. Donateur: Eere-Voorzitter: ’s-Gravenhage. Eereleden F. L. Geldmaker Jr., Edisonstraat 78. L. J. J. Hageraats, Warmoezierstraat 91. Mr. S. van Houten, Riouwstraat 6. Dr. R. Krul, Nieuwe Havenstraat 40. Th. Morren, Celebesstraat 76. Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, Oranjestraat 8. A. J. Servaas van Rooijen, Wilhelminalaan 47, Zeist. J. van Stolk Az., Schiekade 67, Rotterdam. E. C. Baron Sweerts de Landas Wyborg, Korte Voorhout 7. Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, Burgemeester van Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, enz. enz. Mr. C. P. D. Pape, Prinsessegracht 20. VAN DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 248