*7 Coligny, en door wie hij allervriendelijkst werd ontvangen. Van Heidelberg reed men in rijtuigen naar Rothenburg, waar de markies van Ansbach, generaal van het leger der verbonden Duitsche vorsten, begroet werd, en na een kort oponthoud vandaar naar Stuttgart, waar Aerssen confereerde met den Groothertog van Heidelberg bleef Aerssen een paar dagen en daar werd Constantijn voorgesteld aan de Keurvorstin-Moeder, Louise Juliana, eene dochter van Willem van Oranje en Charlotte van Bourbon, aan wie hij een brief van aanbeveling had van hare stiefmoeder Louise de HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. 2 0

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 25