- LEDENLIJST VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHe” 20 Sweelinckstraat 148. Correspondeerende Leden: Wetering, P. van de, Surinamestraat 19. Wetstein Pfister, Mr. F. J. H. de, Bezuidenhout 41. Wiercx—Brouwer, Mevr, de Wed. J. L., Zeestraat 66n. Witteveen, Mevr. F. J., Frederik-Hendriklaan 23. Wolf, L. A. H. de, Louise de Colignystraat 30. Wijck, Jhr. A. W. van der, Stadhouderslaan 16. Wijck, Jhr. H. L. van der, Bezuidenhout 59. Wyers, P., Prins Hendrikstraat 30. Zaayer Pzn., J Surinamestraat 23. Zanen, C. Laan van Meerdervoort i68«. Zuyderhoudt, G. Frankenslag 128. Zijll de Jong, Mevr, de Wed. Th. J. A. van, 2e Berk, Mej. J. E. M., Schuytstraat 145. Bondam, Mr. A. C., Arnhem. Beurden, A. F. van, Roermond. Brugmans, Prof. Dr. H., Prinsengracht 650, Amsterdam. Diepen, Mej. H. J. J. M. van, Chasséstraat 22. Elzen, J. J. van den, Abdij Berne, Heeswijk. Flament, A. J., Maastricht. Frederiks, P. J., Amersfoort. Gonnet, C. J., Haarlem. Mets, B., Leuven, Klooster, Graanmarkt. Ommeren, C. van, Oostzeedijk 284(7, Rotterdam. Overvoorde, Mr. Dr. J. C., Leiden en Huize Pauwhof, Wassenaar. Regt, W. M. C., Oudshoorn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 260