25 tegenover, dat de Huygens’en zich zeer verbonden voelden aan het huis der Oranje’s en dat Vader Christiaan bij prins Willem dezelfde betrekking had bekleed, die Constantijn nu bij zijn jongsten zoon ging vervullen. En al mocht het nieuwe ambt hem dan ook met alles brengen, wat zijne eerzucht hem misschien had doen hopen, hij behoefde althans niet langer werkeloos te zijn, in af wachting, dat de een of andere gezant zijn diensten begeerde. Den zgsten Juni 1625 zocht Huygens den Prins op in het leger Sen atIdinjim. Jeu. zezfojceret ose Janu, Óif licJt nx^jtu^roj^cctaüLrdvïlïo, &tcaatuj vuJjJiSn mdiox. tibi HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. ^tat. xxvn jf’ÏDü. CZ3TJCXXV. utar.arutai il'CJJevtnim.: yjuem'l'aica - ‘V- gg Sl 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 33