39 HOOFDSTUK V. 1635—1639. vonden hun moedertaal te barbaarsch men college en die gewoonte Al nam ook in de i7de eeuw in beschaafde en geletterde kringen het Latijn niet meer, zooals vroeger, de eerste plaats in, aan de universiteiten was het nog oppermachtig. Professoren van grooten naam, doorkneed in de kennis van Oostersche en klassieke talen, konden geen Fransch lezen en om er een brief in te schrijven. Niet alleen gaf schreef zijne wetenschappelijke werken in het Latijn heeft nog een paar eeuwen bestaan - - men wisselde ook brieven HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 47