1NHOUDS-OPGAVE. OPSTELLEN. AANHANGSEL. 3 8 Kroniek over 1916 1917 Personalia over 1916 i9T7 Register van Personen en Zaken Jaarverslag der Vereeniging over 1917 Ledenlijst der Vereeniging op 1 Januari 1918 Het leven van Constantijn Huygens, met 11 afbeeldingen, door Dr. J. A. Worp, en 1 plaat tegenover den titel De Haagsche begraafplaatsen, met 4 afbeeldingen, door J. Smit Bladz. I 132 217 219 222 224 225

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 8