I MS met zilver, en zij werd vaak gebruikt, want het huishouden was met logeergasten en met aan tafel genoodigden druk genoeg. Het was waarlijk een deftige staat, dien de Raadpensionaris voerde en het door William Temple in de wereld gebrachte praatje, dat de Witt maar één knecht had die alle diensten verrichten moest, kan desnoods nog waar geweest zijn voor zijn eerste jaren, maar zeker niet meer voor dezen tijd. Toch bleef natuurlijk in de oogen van Temple, die als Engelsch gezant een hofhouding van 80 bedienden had ook zijn Fransche en zijn Spaansche collega’s hadden er minstens evenveelde Witt van een haast poveren eenvoud. Lezen wij in de Witt’s correspondentie, en trachten wij ons daaruit een beeld te vormen van zijn huiselijk leven, dan rijst er voor ons een van rijk en rustig geluk. Mevrouw de Witt was vol toewijding voor haar „eerwaardige en beminde man”, met een I JOHAN DE WITT ALS HAGENAAR. TOO I J. de Witt. i I I J Kneuterdijk met de woning van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 108