DE VAL VAN EEN HAAGSCH BANKIERSHUIS. II9 Comp, voor Burgemeester van de heeren Hoele Lichtenbergh, tevens de wed. van der Burcht nee Bruynenberg. Wassenaar voor suster A. Baronesse van L. Sijthoff. W. Jochems en Zoon. M. Sijthoff. S. Edersheim. G. Scheurleer. S. van Oven. M. Voigt van Elspe geb. van Voss. I. Indewey voor Douarière van Stryen. J. M. de Graaff voor I. Uyttenhoorn. dezelfde voor Van Waspik. I. I. Slicher. M. Lehren. A. C. Koetsch. Douarière van Heiden Hompesch en Vrouwe Baronesse Douarière van Nagell. J. L. van de Poel voor Lieutenant van Diemen. J. Sijthoff' voor Henr. Robijn. Pierre Gosse. Mos. L. Suasso, ook voor zijn neef I. L. Suasso. Verheije van Citters. David Eliazar. Isaac Kann. J. H. Noordbeek als kooper van een pretensie van d’heer Ket- wech te Amsterdam. Joachim Boas. Voor zijn vader d’Heer David Teixeira. Benjamin Teixeira. I. C. Stenfert voor 3 coupons en 1 quitantie. J. L. van de Poel voor d’heer Lieutenant van Diemen nomine uxoris en als erfgenaam van wijlen de heer Thesaurier Gillis. Joachim Zur Kann, ook voor zijn beaufrère F. Loose, P. A. l’Es- perandieu. M. Sijthoff voor Nillmann. Abr. van Moses Lopes Suasso Johannes Huygens. dezelfde voor G. L. Baron van Sporcken. B. P. van Lelyveld J. W. v. Welderen. I. I. Wilier, weduwe Potier. I. A. Potier, tevens voor juffrouw Elisabeth Potier. G. C. van Lingen. Macalester Loup. Molière, Zoonen en Riet Muelmans Co. te Londen, dezelfde voor Gebr. Scheidlin te Nürnberg. I. Swaan. L. N. Domme. J. G. Heeneman voor den Lt.- Coll. van Friesenhausen. Matthys Blys. P. J. v. Brakel. Moses Salvador. I. G. Stenfert voor Leopold Grave van Limburg Stirum. O. C. Oester voor G. P. Kinen. G. Bemans. Hendrik van Diest C. J. van voor van Lichtenbergh. dezelfde voor Stapele. C. P. Schenk F. v. d. Laar. I. L. H. van zijn Wassenaar. J. W. van der Sluijs. Ma’ van Moses Lopes Suasso voor Judica de Pinto Suasso. D. Overklift voor zijn dochter Anthonia Henriette van Buren. P. van Buren. Isaac Scheltus nomine uxoris P. Melville voor Emanuel Symons Benjamins en diens huysvrouw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 127